Zakres oferowanych usług obejmuje między innymi:
- projekty budowlane indywidualne,
- adaptacje projektów typowych,
- nadzór budowlany (kierownik budowy, inspektor nadzoru),
- usługi geodezyjne (mapy do celów projektowych, tyczenie budynków),
- projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych,
  centralnego  ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych) i elektrycznych,
- wizualizacje budynków oraz wnętrz,
- wizualizacje sferyczne 360 oraz VR,
- zmiany sposobu użytkowania,
- koncepcje architektoniczne i funkcjonalne,
- inwentaryzacje obiektów budowlanych,
- projekty przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących,
- projekty zjazdów indywidualnych i publicznych,
Ponad to reprezentuje Inwestorów w sprawach formalno prawnych dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę w urzędach oraz instytucjach.
Back to Top